Zpět na příběhy

David propojuje chov ryb a pěstování rostlin bez půdy

28. července 2022

„Můj projekt se jmenuje Akvaponista. Zabývám se stavbou modulárních akvaponických farem, které fungují na principu symbiózy ryb či vodních organismů a rostlin. Zdrojem živin pro rostliny je přitom rybí trus, ne klasická půda. Vstupy energie jsou dva – krmivo pro ryby a světlo pro rostliny. Důležitou součástí systému je i biologická a mechanická filtrace s bakteriemi, kde probíhá přeměna odpadních látek z ryb na takovou formu, kterou umí přijmout rostliny,“ vysvětluje David, který tímto způsobem pěstuje saláty, listovou zeleninu a bylinky a má i vedlejší projekt na microgreens (výhonky zeleniny). 

Chovu ryb se David věnuje už osm let, hydroponii (rostlinnou část) připojil teprve loni na podzim. Tu lze umístit buď dovnitř pod umělé osvětlení, do skleníku nebo pod přirozený zdroj světla: „Systém je uzavřený (cirkulární), má úsporu až 80% vody oproti konvenčnímu zemědělství a dá se využít ve městě i na vesnici k lokální produkci,“ říká David. „Moje řešení je jedinečné v tom, že se jedná o tzv. ostrovní systém, kdy je možné odpojení od elektrické distribuční sítě, jako zdroj pak slouží solární nebo fotovoltaické panely. Mám také vlastní návrh designu pěstebních košíčků.“

Akvaponista

„Za největší úspěch momentálně považuji to, že jsme začali dodávat saláty a microgreens do jednoho velkého hotelu v Karlových Varech. Mám už pět stálých odběratelů rostlinné produkce a tři zájemce o můj akvaponický systém,“ popisuje David, kterého k rozjezdu podnikání před lety přimělo to, že už nechtěl chodit do klasického zaměstnání, ale být svým vlastním šéfem. „K práci mě hodně motivuje, když vidím zájem o tento způsob alternativního pěstování. Je to teď hit.

„S inovačním centrem INION spolupracuji na zařízení akvaponické laboratoře, projekt už je připravený a schválený městem, teď ještě musíme dořešit financování. Co se týče projektu Akvaponista, mám v plánu získat další zákazníky a rozšířit produkci. Pak bych chtěl také vytvořit systém měření a regulace, tak aby byl provoz farmy plně automatický a dělat workshopy a semináře k propagaci mého projektu,“ nastiňuje David. 

Akvaponista