Zpět na příběhy

Pro Jardu je IT koníček, který ho živí

13. října 2022

IT budoucnost Jaroslava Dvořáka se začala psát už v sedmé třídě základní školy, kdy ho pohltil předmět Výpočetní technika. A tak se už od základní školy podílel na vylepšování stolních počítačů a vývoji webů. Jeho studium pokračovalo oborem informačních technologií, během kterého se na něho s IT problémy obracela rodina, kamarádi a známí.

Odborné znalosti, zkušenosti i působení se tak přirozeně stále rozšiřovaly. Až se rozhodl založit si živnostenské oprávnění, jít s "kůží na trh" a rozšířit si své portfolio klientů.

Zúčastnil se kurzu Podniknito!, kde ho zkušený lektor provedl základy podnikání, a doporučil mu, co by mohl ve své praxi zlepšit. Od té doby je také členem Klubu podnikavců, kde se pravidelně schází, debatuje a sdílí zkušenosti z podnikání s ostatními členy, což ho posouvá dál. “Informační technologie mě živí a jsou také mým velkým koníčkem. Znalosti si nadále udržuji sledováním moderních trendů v oboru, školením a certifikacemi. Po letech podnikání mám jasné zaměření a držím si své hodnoty.”

Jarda

“Baví mě lidem pomáhat s IT technologiemi, řešit problémy a předcházet jim. Podnikám už 10 let a pro své klienty jsem dlouhodobým partnerem, na něhož se mohou vždy spolehnout. Mezi mou klientelu patří malé firmy a podnikatelé z okolí Židlochovic, kterým pomáhám v prevenci proti kyber rizikům a ztrátě dat.”

Majitelé firem totiž častokrát IT podceňují. Chápou ho jako podpůrnou složku a zřídkakdy do něj investují. Přínos IT nelze jednoduše kalkulovat, ale může mít zásadní vliv na chod a konkurenceschopnost firmy. Infrastruktura ani bezpečnost se většinou neřeší, dokud nepřijde problém.

Mezi hlavní rizika patří zašifrování a ztráta důležitých dat pro chod firmy, s čímž souvisí ztráta zisku i reputace. Dále je rizikem například únik dat s citlivými údaji a díky tomu ztráta know-how a následné sankce. Zmínit můžeme ale i riziko krádeže nebo vyloupení provozovny a tím pádem ztrátu kontroly nad zařízením, kde jsou obvykle uložena důležitá data, soubory a přístupy.

Jaké problémy nejčastěji Jaroslav řeší? 

  • Slabé zabezpečení síťových prvků a WIFI připojení
  • Zastaralé a nezáplatované aplikace a systémy
  • Nesprávná distribuce administrátorských práv
  • Slabá hesla a znalost kybernetické bezpečnosti

“Mám znalosti a nabízím řešení, jak těmto nebezpečným situacím předcházet. V rámci outsourcingu IT se postarám o jeho správný chod (monitoring zařízení, zabezpečení počítačové sítě i koncových stanic, inventáře hardware/software, aktualizace a záplatování operačního systému i aplikací, kvalitní zálohování dat, školení a podpora uživatelů, aj.). Majitel firmy se pak může bez starostí věnovat vlastnímu byznysu.”